نماد سایت پی دی اف بست | PDFBEST

کتاب فارماکولوژی پایه و بالینی منیژه متولیان+PDF

کتاب فارماکولوژی پایه و بالینی منیژه متولیان+PDF

کتاب فارماکولوژی پایه و بالینی منیژه متولیان+PDF برای شما علاقه مندان به کتاب در وب سایت پی دی اف بست آماده به معرفی است.

کتاب فارماکولوژی پایه و بالینی از سری کتاب های آموزشی در ارتباط با داروشناسی میباشد که مطالب مفید و ضروری را در ارتباط با هر دارو بیان کرده است که به وسیله ی منیژه متولیان طراحی و تنظیم شده است که از سری کتاب هایی میباشد که دانشجویان رشته های علوم پزشکی این کتاب را مورد استفاده قرار داده اند.

فارماکولوژی پایه و بالینی منیژه متولیان PDF

کتاب فارماکولوژی پایه و بالینی از سری کتاب های میباشد که دانشجویان رشته مختلف از این کتاب استفاده میکنند و به ویژه برای دانشجویان رشته پزشکی مناسب میباشد که فارماکولوژی پایه و بالینی در دو جلد نوشته شده است که همانطور بر اساس متن کتاب تمامی مطالب و دارو ها به صورت ساده و روان بیان شده است تا دانشجویان با هر سطح علمی بتوانند این کتاب را مورد استفاده قرار بدهند  و تمامی مطالب این کتاب همگی به صورت طبقه بندی شده بیان شده است که دانشجویان را از سردرگمی حین مطالعه این کتاب جلوگیری کرده است و کتاب فارماکولوژی به ببان و ارائه مطالب اختصاصی دارو ها و عملکرد هر کدام پرداخته است.

کتاب فارماکولوژی پایه و بالینی دکتر متولیان

شناختن انواع دارو ها یکی از مسیر هایی میباشد که هر دانشجوی رشته های علوم پزشکی بایستی این مسیر را طی کند و بایستی بدان که هر دارو چه نامی دارد و چه کاربردی دارد تا در رشته خود موفق باشد و همچنین در این ارتباط با نام های ژنریک دارو ها و همچنین مکانیسم اثر انواع داروها آشنا میشود که هدف این کتاب آشنایی کامل دانشجویان با انواع مختلف دارو میباشد که به صورتی طبقه بندی شده و منسجم به ارائه مطالب و مباحث مهم و کلیدی در این باره پرداخته است و باد توجه به این که این کتاب به صورتی طراحی شده است که هر فردی بتواند این کتاب را مورد مطالعه قرار بدهد و از محتوای این کتاب قدرتمند در زندگی خود هم استفاده کند.

فارماکولوژی پایه و بالینی منیژه متولیان

این کتاب در بردارنده ی ۵ بخش میباشد که هر کدام از این بخش ها دارای فصل هایی جداگانه و مجزا میباشند که هر کدام در ارتباط با دارو هایی خاص و منحصر خود میباشد که در انتهای این کتاب بخش ۵ با عنوان داروهای عمل کننده در دستگاه اعصاب مرکزی به ارائه مطالب و مفاهیم در ارتباط با داروهای آنتی سایکوتیک (ضد جنون) و لیتیم و داروهای شل کننده عضلات اسکلتی و ضددردهای اوپیوئیدی و آنتاگونیستها و دیگر موارد پرداخته است.

 

 

منابع معتبر برای دریافت این کتاب ارزشمند:

https://parspdf.com/downloads/basic-pharmacology/

 

 

😍📕 کتاب پیشنهادی 😍📕

کتاب داده کاوی با نرم افزار R مهدی نصیری 

خروج از نسخه موبایل